Σ?λο? με τη λεπτ? κοπ?λα που εθε?θη να κολυμπ? σε παραλ?α ευτραφ?ν

Αποτροπιασμ? και θλ?ψη προκ?λεσε η εικ?να μ?α? αρκετ? λεπτ?? και καλλ?γραμμη? γυνα?κα? η οπο?α εθε?θη σε παραλ?α λου?μενων και ιδιαιτ?ρω? ευτραφ?ν ατ?μων ?τοιμη να απολα?σει το μπ?νιο τη?.

Η ε?δηση μεταδ?θηκε σε ?λα τα Ελληνικ? και διεθν? μ?σα ενημ?ρωση? με δημοσιογρ?φου? και τηλεθεατ?... Περισσ?τερα

?ρθα κι απ?ψε στα σκαλοπ?τια σου

?χω τσακωθε? με τον δικ? μου, δεν με ?χει π?ρει τηλ. 4 μ?ρε? τ?ρα.

Μπορε? να φτα?ει ?τι μετ? τον καυγ? τον ξ?πνησα στι? 3 τα μεσ?νυχτα να του πω να ?ρθει να π?ρει τ... Περισσ?τερα

Απιστ?α

Απιστ?α

Με χαρ? ανακοιν?νω την δημιουργ?α εν?? βιβλ?ου, κατ' ακρ?βεια πρ?κειται για pdf, ?πω? ?λα τα υπ?λ... Περισσ?τερα

Γ?μο? Διαλ?θηκε Την Τελευτα?α Στιγμ? Με Αφορμ? Τον Εραστ? Του Συζ?γου

Ο επισκ?πτη?, φ?λου αρσενικο?, δ?λωσε εραστ?? του γαμπρο? και αφο? ?μαθε για τη διαδικασ?α του γ?μου, αποφ?σισε να εκφρ?σει και δημ?σια την αντ?θεση του ?τσι ?στε να τον μαται?σει.

Ε?ν αναρωτι?σαι αν διαβ?ζει? σωστ? τον πιο π?νω τ?τλο, τ?τε μπορ? να σε επιβεβαι?σω πω? δεν ?χει ... Περισστερα

Περι Ονερων Δασκαλματα

Εναι κτι, που το βλπουμε συχν σε καθημεριν βση, δχω να μα προκαλε κποια ανησυχα. Λγεται τι, ο μσο χρνο που διαρκε να νειρο εναι μεταξ δκα..

Εναι κτι, που το βλπουμε συχν σε καθημεριν βση, δχω να μα προκαλε κποια ανησυχα. Λγε... Περισστερα

Η Ιστορα Δο Κινζων

πω χω πληροφορηθε, η παρακτω ιστορα-ανκδοτο χει ιστορα 62 χρνων και βλε. Για το συγκεκριμνο θμα, μα διαβεβαωσε πριν 3 χρνια ακριβ..

Αγαπητο μου φλοι. πω χω πληροφορηθε, η παρακτω ιστορα-ανκδοτο χει ιστορα 62 χρνων και... Περισστερα

11 Συμβουλ Για Να ΜΗΝ Γνει Καμενο

Σγουρα θα υπρχουν και πολλο λλοι διαφορετικο τρποι με του οποου ο καθνα μα κατφερε να ξεκολλσει απ το παιχνδι που..

Αγαπητ αναγνστη, ψυχραιμα! Για να διαβζει το ρθρο αυτ, σημανει πω αντιμετωπζει σοβαρ ... Περισστερα

12 Συμπτματα Που Δεχνουν τι Εσαι Καμνο Μχρι Αηδα

Ο ι αυτ του καμνου gamer, κολλει κυρω σε ανθρπου νεαρ ηλικα και χει αρχσει τα τελευταα χρνια να εξαπλνεται ραγδαα

Σε αυτ το ρθρο, πρκειται να ενημερωθε για να πολ σημαντικ και επικνδυνο ι αλλ επση θ... Περισστερα

Τα 20 Καλτερα Ανκδοτα Για Τον ΤΣΑΚ ΝΟΡΡΙΣ

Την τελευταα χρονι (2010-2011) χει παρατηρηθε ραγδαα αξηση των ανεκδτων με περιεχμενο.. τον θρυλικ – τον υπερμγιστο - τον ..δεν υπρχει..

Την τελευταα χρονι (2010-2011) χει παρατηρηθε ραγδαα αξηση των ανεκδτων με περιεχμενο.. τ... Περισστερα

Ο Γμο Μσα Απ Τα Μτια Των Παιδιν

Το σημεριν μα θμα αφοροσε τον γμο και την οικογνεια γενικ και οι απαντσει του σε ορισμνα ερωτματα κατ τη διρκεια τη συζτηση

Επιστρφω, μετ απ αρκετ καιρ, για να γρψω ακμη να ρθρο για το οποο και πλι την μπνευση... Περισστερα

Κατσαρδε

Πει μια κατσαρδα και βλπει μα λλη με τα πδια καρφομνα προ ταπνω, κγκελο.. και την ρωτει..

Πει μια κατσαρδα και βλπει μα λλη με τα πδια καρφομνα προ τα πνω, κγκελο, και την ρωτε... Περισστερα

Αφο Τον Θλει Ταρο..

Γιατρ μου, θα θελα ο ντρα μου να γνει πιο... πιο... Ξρετε εσε

Μια κυρα πηγανει στο Γιατρ. - Γιατρ μου, θα θελα ο ντρα μου να γνει πιο... πιο... Ξρετε... Περισστερα